Wie zijn we?

Karmel International is een in Nederland gevestigde, internationaal opererende hulporganisatie voor structurele hulp aan mensen in de voormalige oostbloklanden.

Mede dankzij de hulp van ongeveer 90 vrijwilligers in Enschede en omgeving en 300 vrijwilligers in Hongarije en Roemenie mag Karmel International nu al 15 jaar structurele hulp verlenen aan een aantal projecten

Kerkelijke achtergrond: De Stichting Karmel International werkt vanuit een christelijke achtergrond en het evangelisch principe, gestoeld op de bijbel. De naam Karmel International is ontleend aan het verhaal van Elia op de Karmel, zoals beschreven in 1 Koningen 18.

[Foto-boek]