HELP !

HELP!!!! WIJ HEBBEN UW HULP NODIG !!!

Waarom vragen wij U om hulp ?


Een aantal jaren geleden werd onze opslag- en werkruimte door een aangestoken brand verwoest. Een situatie waar we niet graag aan herinnerd worden. Onze eerste prioriteit was een nieuw onderkomen zoeken met genoeg opslagruimte. Immers, nieuwe goederen moesten worden opgeslagen en transporten moesten doorgang blijven vinden, want mensen die hulp nodig hebben, laat je niet in de kou staan.

We vonden een bedrijfspand aan de Twenteweg in Enschede. Op dit moment huren wij dit pand voor ruim 30.000 euro per jaar. Dit bedrag is door ons moeilijk op te brengen, en brengt daardoor het functioneren en het voortbestaan van de Stichting Karmel in groot gevaar.De Stichting Karmel kan haar doelstellingen met een beperkt budget slechts verwezenlijken indien zij de beschikking krijgen over een eigen gebouw.

DE OPLOSSING IS HET HUIDIGE PAND TE KOPEN VOOR 300.000 EURO


Daarom organiseerden we de actie: HELP!!!! WIJ HEBBEN UW HULP NODIG!!

Geef ons de kans om met behulp van uw bijdrage dit bedrijfspand te kopen. Alléén op deze wijze zijn wij in staat om tot in lengte van dagen die broodnodige hulp te kunnen blijven verlenen in met name Hongarije en Roemenië. Namens al die kinderen, bejaarden, zieken en gehandicapten vragen wij u, nee bidden wij u, om ons te steunen. Deze actie vraagt om een reactie uwerzijds!

Wij vragen u een bijdrage over te maken op onze bankrekening 95.50.66.662


Klik hier voor de actie-flyer (in .pdf 1.4 MB)

 

COMMISSIE VAN AANBEVELING:

Dhr. J.H.H. Mans, voormalig burgemeester van de gemeente Enschede

Dhr. Karl-Heinz Holtwisch, burgemeester van Gronau (D)

His Excellency Gábor Szentiványi Ambassador Embassy of Hungary, the Hague

His Excellency Iulian Buga Ambassador Embassy of Romania, the Hague

Mr. J.A.M. Hendrikx, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel

Dhr. W.J. Goldschmidt, voorzitter Regiocommissie Twente van de Kamer van Koophandel

Prof. Dr. H.G. Bijker, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente

Prof. Dr. F.A. van Vught, Universiteit Twente


 

Het Centraal Bureau Fondsenverwerving te Amsterdam adviseert positief met betrekking tot deze actie.