PERSBERICHT, Enschede, 16.07.2023

Delegatie uit RoemeniŽ bezoekt gezondheidscentra Enschede

Op verzoek van de Stichting Karmel International en het Centrum voor Psychogeriatrie Bruggerbosch komt de komende week een sterke delegatie uit RoemeniŽ naar Enschede.
In Februari van dit jaar werd melding gemaakt van de start van een haalbaarheidsonderzoek om bruikbare materialen (meer dan 60% blijkt inmiddels) van het te slopen zorghuis Bruggerbosch in te zetten voor een nieuw verpleeghuis in Beclean in het Noord Roemeense district Bistria. Hierover vallen eerdaags de beslissingen.
Dit nieuwe verpleeghuis is onderdeel van een plan voor een verzorgings centrum, dat als Pilot Project zal worden beschouwd voor Roemenie. Getracht wordt de achterstand in de gezondheidszorg in Roemenie t.o.v. het Europese niveau in te lopen in enkele jaren.
Bruggerbosch- en Beclean- mensen hebben reeds en begin gemaakt met uitwisseling van kennis, waarvoor wederzijdse bezoeken zijn afgelegd.
De delegatie die thans komt wil zich zelve oriŽnteren en daarbij tevens andere mogelijkheden bekijken. Daartoe gaan er ook bezoeken afgelegd worden aan het Centrum voor Revalidatie het Roessingh, het MST en de nieuwe Hartkliniek.
Beslissingsbevoegde personen c.q. vertegenwoordigers, maken deel uit van de delegatie. Zo is "Ministry of labour, social solidarity and Family" Boekarest sterk vertegenwoordigd door Super Counselor en Consoulor van de Minster en de Superior counselor for Investments en is ook de Counselor van "General Directorate for Social Assistance" aanwezig. De president van "County Council Bistria - Nasaud" mr.Gheorghe Marinescu onderstreept het belang van de delegatie door persoonlijk er bij te zijn. Hiernaast managers van de gezondheidscentra.
De delegatie, die zich sterk gesteund weet door de Roemeense Ambassade, die vertegenwoordigt is door mr. Sebastian Mitrache, 2e secretaris, gaat ontvangen worden op Maandag 18 juli om 10.00 uur op het Gemeentehuis van Enschede en wel door de heer T.H.D. Weger, wethouder van Enschede, de heer H. Bijleveld, directeur Bruggerbosch en de heer H. Hoogeveen namens de Stichting Karmel International.
Een groot gedeelte van de bezoeken zal Bruggerbosch betreffen, omdat dit als eerste in het kader van het Pilot Project ten uitvoer gelegd gaat worden. Nu kan de delegatie zich zelve nog oriŽnteren over het deels over te brengen gebouw, de indeling en de werkzaamheden die er verricht worden. Bezoeken aan de "day-care-units" van Brugger Noord en Zuid zal het belang van kennis uitwisseling, zoals die reeds is ingezet onderstrepen. In oktober van dit jaar zullen de eerste mensen uit Roemenie stage gaan lopen bij Bruggerbosch, dat een vooraanstaande en innoverende rol vervult bij de behandeling van Altzheimer patiŽnten.
De Stichting KARMEL INTERNATIONAL, met de meer dan 15 jaar ervaring met diverse projecten in RoemeniŽ begeleidt ook dit Pilot Project. Zo zal zij ook het transport in 2006 gaan organiseren van hetgeen uit de sloop van Bruggerbosch naar RoemeniŽ wordt overgebracht.