nieuws over_Karmel international projecten waardering samenwerking contact reactie

Doel van Karmel

Organisatie

De geschiedenis van Karmel

De huidige stand van zaken
Activiteiten
Karmel in de toekomst

Hartelijk welkom op de site van de stichting Karmel International!

Wat is Karmel International Foundation?

Karmel International is een in Nederland gevestigde, internationaal opererende hulporganisatie voor structurele hulp aan mensen in de voormalige oostbloklanden.

Mede dankzij de hulp van ongeveer 90 vrijwilligers in Enschede en omgeving en 300 vrijwilligers in Hongarije en Roemenie mag Karmel International nu al 12½ jaar structurele hulp verlenen aan een aantal projecten

Kerkelijke achtergrond: De Stichting Karmel International werkt vanuit een christelijke achtergrond en het evangelisch principe, gestoeld op de bijbel. De naam Karmel International is ontleend aan het verhaal van Elia op de Karmel, zoals beschreven in 1 Koningen 18. (klik hier om meer te lezen)

[top]


Doel van Karmel

De Stichting Karmel International heeft primair gekozen voor structurele hulp. Dit vraagt om een planmatige aanpak, geheel gericht op continuïteit.

Karmel heeft als voornaamste doelstelling "Hulp die aankomt", zonder het ontvangende land afhankelijk te maken van die hulp. Alles is erop gericht om zo doelmatig mogelijk projectmatig de structuur te versterken in het ontvangende land op een zodanige manier, dat de mensen daar zich zo snel mogelijk verder zelf kunnen helpen.

[top]


Organisatie

Karmel International bestaat uit een Nederlandse hoofdvestiging en zelfstandige filialen in Hongarije en Roemenie. Alle zelfstandige organisatiedelen hebben een eigen bestuur. Vanuit Hongarije en Roemenie zijn er ook organisatorische contakten met omringende landen in de regio als uitvalsbases voor hulp in die landen.

Hieronder staat het organogram van de Stichting Karmel International:

[top]


De geschiedenis van Karmel

Hoe het allemaal begon

In 1980 ging de familie Hoogeveen op vakantie naar Roemenië. Een prachtig land, en toch werd het geen mooie vakantie. Geschokt door de ellendige leefomstandigheden van een groot deel van de bevolking, rijpt in hen het besef, dat deze mensen geholpen moeten worden.

Hoe? Met die goederen, die wij Nederlanders vanwege onze welvaart afdanken.

Vanuit hun christelijke levensovertuiging daartoe gedreven gaan Hans en Janny Hoogeveen, terug in Nederland, aan de slag. Zij zamelen gebruikte, maar nog goed bruikbare kleding en goederen in bij vrienden en bekenden. En vanuit hun garage, die als opslagplaats fungeerde, werden zoveel mogelijk spullen naar Oost-Europa gebracht. De gevaren en de ontberingen die hen in het vrijwel hermetisch afgesloten Roemenië ten deel vielen, ten spijt. De dankbaarheid van de hulpvragers was vele malen groter dan het doorstane leed. Dat hield hen, naast hun christelijke overtuiging, op de been.

Moeizaam.. en op kleine schaal, zo ging dat in de tachtiger jaren.

Garage.jpg

De eerste opslagplaats, de garage van Hans en Yanika

1st_transp_ro_1989.jpg

Het eerste transport naar Roemenie in 1989

Hoe het verder ging

In 1989 vindt in Roemenië de omwenteling plaats. De grenzen worden geopend. Nieuwe wegen en mogelijkheden dienen zich aan. Er komen steeds meer hulpvragen. Er moet nu vanuit een andere structuur gewerkt worden. Opgericht wordt de Stichting Bestendiging Banden Roemenië. Nog datzelfde jaar (1989) vertrekken de eerste drie trailers met hulpgoederen.

De hulpvraag beperkt zich al spoedig niet meer uitsluitend tot Hongarije en Roemenië. Hulp wordt gevraagd vanuit Kroatië, Oekraïne en Kazachstan.

Al spoedig blijkt dat de naam Roemenië in de Stichting Bestendiging Banden Roemenië niet te handhaven is op internationaal niveau. In 1996 wordt dan ook gekozen voor een naamswijziging. Zo onstond de huidige stichting Karmel International.

Karmel International heeft zich als doel gesteld om zoveel mogelijk te voorzien in noodzakelijke behoeften van haar hulpvragers. Er wordt overigens geen rekening gehouden met de politieke gezindheid of religie van de hulpvragers.

De Stichting heeft Enschede als uitvalbasis. Ca.90 vrijwilligers uit Enschede en omgeving steken vrijwel dagelijks de handen uit de mouwen om de binnenkomende goederenstroom te selecteren, te ordenen, in te pakken, en op te slaan in de magazijn(en) van het voormalige DCW gebouw aan de Gronausestraat en op het terrein van de Universiteit Twente.

Na een moeilijke periode bij de afwikkeling van de vuurwerkramp en de brand in de magazijnen die de Stichting veel schade berokkend heeft, is zij blij weer terug te zijn op de locatie in Enschede aan de Twenteweg 10.

De goederen bestaan uit: kleding, schoeisel, bedden, matrassen, dekens en linnengoed, reinigingsmiddelen, klein meubilair, huishoudelijke apparaten, medische apparatuur, rolstoelen, rollators, schoolmeubilair, educatieve middelen, computers, audio- en video-apparatuur, watertanks, technische installaties etc. etc. Ze worden afhankelijk van het benodigde op de projecten in trailers geladen. Daarna gaan de trailers op transport naar de plaats van bestemming.

Kerst_voorber.jpg

Voorbereiding van de kerstpakketten

Rommelmarkt.JPG

Rommelmarkt door Karmel in Enschede

Karmel International heeft ook zelfstandige vestigingen in Hongarije en Roemenië onder de naam Foundation Karmel Hungary en Foundation Karmel Romania. In deze landen zijn 300 vrijwilligers werkzaam. Vanuit Hongarije wordt de hulpverlening naar Oekraïne en Kroatië gecoördineerd.

[top]


De huidige stand van zaken.

Vanaf 22 december 2022 tot begin juli 2002 zijn er 468 trailers met hulpgoederen naar de verschillende projecten gereden. Totaal is er een 7.488.000 kg aan gewicht vervoerd. De afgeleverde en in hoofdzaak gebruikte goederen hadden een waarde van ruim 15 miljoen euro.

In 1998 werd het Mures- gebied in Roemenië getroffen door overstromingen. De complete oogst was in een klap mislukt, een groot deel van de infrastructuur vernietigd.

In juli 1999 is Roemenie opnieuw getroffen door aardverschuivingen en overstromingen. Ruim 235 gezinnen in de districten Alba Iulia en Hunedoara werden geconfronteerd met de vernietigende kracht van het natuurgeweld. Huizen werden onherstelbaar beschadigd of geheel verwoest. Complete huisraden en persoonlijke bezittingen zijn verdwenen. Ook de infrastructuur liep grote schade op. Veertig mensen kwamen om het leven. Veel ellende ontstond doordat de huizen totaal werden verwoest en mensen ontredderd achterbleven, beroofd van hun toch al schamele bezittingen. Kortom: persoonlijke tragedies en een chaotische toestand.

Evenals in 1998 verzocht het ministerie van Buitenlandse Zaken Karmel International humanitaire hulp te bieden aan het getroffen gebied. De Nederlandse Ambassade in Boekarest is nauw betrokken bij de coördinatie van de hulp aan dit gebied.

In september 1999 heeft Karmel International in het rampgebied vijf dorpen en 28 gezinnen van eerste noodhulp voorzien. Echter, 210 gezinnen moeten nog geholpen worden. Met de meestal barre Roemeense winter voor de deur, geen dak boven hun hoofd en gebrek aan eerste levensbehoeften dreigen de bewoners van het getroffen gebied de hoop en de moed te verliezen.

Voor landen als o.a. Roemenië en Oekraïne is het economisch gezien echt moeilijk om over deze klap heen te komen.

Nog een telkens terugkerend beeld: door de toenemende en schrijnende armoede raken vooral kindertehuizen, weeshuizen, bejaardenhuizen en ziekenhuizen overvol. Vanwege slechte economische omstandigheden kan de Roemeense overheid slechts geringe vergoedingen verstrekken. In voorgaande jaren was het voedsel vaak eenzijdig, zo niet ongezond, althans in vergelijking met hetgeen wij gewend zijn. Dit jaar is het zelfs zo dat ook het eenzijdige voedsel zeer schaars is!!!. (klik hier om meer te lezen)

Beclean_Nuseni.jpg

Uitpak van goederen bij bejaardenhuis in Beclean

Laatste ontwikkelingen:

De Hollandse gemeenschap in Tres Arroyos in Argentinie heeft een aanvraag gedaan voor ondersteuning naar aanleiding van de zeer slechte economische situatie, waardoor deze Hollandse gemeenschap zwaar gedupeerd wordt. In het bijzonder de enige Hollandse school en het bejaardencentrum. De Stichting heeft toegezegd om een zeecontainer met hulpgoederen aan hen beschikbaar te stellen. Wij vragen hiervoor uw aandacht en ondersteuning voor onze medelandgenoten in Argentinie. (klik hier om meer te lezen)

[top]


Activiteiten

Korte beschrijving van de activiteiten die de afgelopen 12 ½ jaar door de Stichting Karmel International zijn uitgevoerd.

Omschrijving aktiviteit

Aantal

Trailors 468
Goederen 7488000 kg
Dozen kleding en schoenen 458640 dozen
Scholen ingericht 108
Schoolmeubilair 16200 tafel en stoel
Ziekenhuisbedden 596
Bureaus 385
Stoelen 12800
Kasten 420
Rollators 980
Rolstoelen 1268
C-V ketels voor grote projecten 12
Stoomketel 1
Grootkeukeninstallaties compleet 4
Kerk inrichten compleet met banken + orgels 4
Trailers voor noodhulp overstromingen Roemenie, Hongarije, Ukraine 21
Inrichten van vluchtelingenkampen Hongarije 4
Grootste transport in samenwerking met Nederlandse militairen 11 trailors
Concertreis philharmonisch orkest Roemenie in Nederland
Concertreizen 2
Vrijwilligersreizen 4
Verbroederingsconcert met 7 koren en dansgroepen 1
Concert en info koningin Anne van Roemenie
Vuurwerkramp: inrichten van de Diekmanhal 630 bedden
Verhuizing van Losser naar Enschede door de transporteurs uit Rijssen 32 trailors
Conferenties Hongarije en Roemenie 2
Kerstpaketten uitdelen in Oost-Europa, een jaarlijks terugkerende aktiviteit 12 jaren
Voetbalclubs gesponsord door FC Twente 6

Projekt Letland in samenwerking met het Rode Kruis aldaar: 1 trailor met inrichting kantoren en klinieken.

In 1993 werd door de Lion's Club Enschede de eerste trailor aangeboden en voor 3 jaar de transporten naar Oost-Europa ondersteund.

Lions.jpg

Aanbieding van de trailor door de Lion's Club Enschede

Lions1.jpg

De "echte" trailor klaar voor transport...

Beclean.jpg

Aankomst van een transport naar Beclean...

[top]


Toekomst (Karmel reorganisatie)

De transformatie van Karmel International naar een moderne, gestroomlijnde hulporganisatie met een betere benutting van hedendaagse technologieën en communicatiemiddelen, is onlangs begonnen. Als rezultaat wordt verwacht dat Karmel International met een juiste mix van professionaliteit en vrijwilligerskarakter, tezamen met een verbeterde operationele efficiency in Nederland en met een decentralisatie in de ontvangende landen, te komen tot een maximaal presterende stabiele organisatie ter plaatse. De activiteiten van Karmel worden ook uitgebreid van hulpverlening in noodsituaties tot steun in ontwikkeling.

[top]


home | over Karmel | international | projecten | waardering | samenwerking | contact
webmaster | Laatste wijziging op: 3/16/03