Bedankt voor 35 jaar steun

De afgelopen 35 jaar heeft de Stichting Karmel International veel betekend en veel gedaan voor de inwoners van Oost-Europa, voornamelijk in Roemenië, Hongarije, Oekraïne en Servië, die vaak onder erbarmelijke omstandigheden hun leven moeten leven.

De vele transporten van de Stichting hebben ontzettend veel bijgedragen aan de samenleving aldaar door o.a. de bouw, renovatie en inrichting van scholen, kindertehuizen, kerken, bejaardenhuizen en ziekenhuizen en de ondersteuning van plaatselijke projecten die een positieve ontwikkeling brachten in de betreffende dorpen en steden. De blijde gezichten en de intense dankbaarheid van de mensen die hulp ontvingen staan in ons hart gegrift daarbij ervarend dat er niets mooiers is dan mensen zonder uitzicht weer toekomst te kunnen geven.

Maar de Stichting gaf niet alleen hulp voor verder weg, ook dichtbij heeft de Stichting haar hulp gegeven toen in het jaar 2000 door de vuurwerkramp in Enschede er opvang moest komen voor de vele slachtoffers en dakloos geworden mensen. De Stichting was er met bedden en hielp bij de coördinatie van de tijdelijke woonruimte. Hulp geven dichtbij en verder weg waarbij het kernpunt lag en ligt bij “hulp die aankomt”, want dat was en is de kracht van de Stichting.

Wij, maar ook ons team van enthousiaste vrijwilligers, kijken met grote dankbaarheid terug op deze 35 jaar.